Pansori-Klankopstellingen

Een Pansori-klankopstelling met levende representanten

Bij deze opstellingsvorm werken we met levende representanten. Er zijn maximaal 5 representanten aanwezig plus de begeleider en degene, die de opstelling vraagt (de opsteller). De representanten hebben veel ervaring met opstellingen en kunnen goed waarnemen welke informatie aanwezig is in het veld van resonantie. Bij het begin van de opstelling openen de aanwezigen het veld door samen te zingen.
De begeleider verheldert daarna in samenspraak met de opsteller het thema en daarna wordt d.m.v. kinesiologie getest of er nog aspecten vergeten zijn en zouden moeten worden toegevoegd. De vraag kan betrekking hebben op één van de 4 PEMS-levels: het fysieke, het emotionele, het mentale of het spiritueel/sociale aspect.
Als het complete thema duidelijk is begint de opstelling met het kiezen en opstellen van de verschillende representanten. Wanneer de representanten hun plek gevonden hebben wordt door alle aanwezigen gezongen om het specifieke veld voor dit thema te openen. De begeleider geeft aan wanneer het zingen kan stoppen en nodigt dan de opsteller uit om aan de verschillende representanten te vragen of zij iets willen delen van hun ontdekkingen en ervaringen. Ook de opsteller kan haar/zijn ontdekkingen delen.

    Er zijn vaak verschillende fases in een opstelling:
  • Een exploratiefase waarin de klank vooral informatie vrijgeeft over het thema.
  • Een fase van bewustwording van het effect van de klank op het veld en op het thema, waarbij zowel de Pansori-begeleider, de representanten en de opsteller hun ervaringen delen.
  • Een derde fase waarin blokkades in het veld smelten onder invloed van de klank en er meer beweeglijkheid ontstaat, die een verandering ondersteunt.
  • Dit leidt tot een versterking of verandering in een of alle vier de PEMS-levels.
  • De laatste fase is een integratie van de ervaring tijdens de opstelling.

De begeleider houdt de flow van de opstelling in de gaten en geeft telkens aan wanneer een fase eindigt. Wanneer alle representanten zijn gehoord wordt er opnieuw gezongen. Soms liggen de wortels van een thema bij eerdere generaties. Wanneer dat zo is kiest de opsteller ook voor die personen een representant. Nu kan helder worden op welke manier nog delen van de thema’s van de generaties worden meegedragen en kunnen deze verstrikkingen worden losgemaakt.
Aan het einde van de opstelling is er een nagesprek waarin alle deelnemers ervaringen en inzichten kunnen inbrengen die tijdens de opstelling naar voren kwamen.
De representanten worden na de opstelling met een klein ritueel representant af en weer verbonden met zichzelf. De opstelling eindigt met de opsteller in het midden omgeven door de Pansori-klanken, waarmee het veld voor deze opstelling wordt afgerond en gesloten.