Pansori-Klankopstellingen

Een aantal jaren geleden begon een kleine enthousiaste Pansori-werkgroep aan de ontwikkeling van een methode om met klank-opstellingen te werken. Bij de start hadden alle deelnemers ruime ervaring in andere vormen van opstellingen, zoals die o.a. worden aangeboden door studenten van Bert Hellinger, die vooral met familie-opstellingen werkt, maar ook met de methode van Prof. Franz Ruppert, waarin het verlangen wordt opgesteld. Alle deelnemers aan de studiegroep hadden ervaring in het werken met Heart Empowerment opstellingen, ontwikkeld door Dr. Dingyin Huang uit Taiwan, die in alle thema’s zoekt naar een weg tot verzoening zowel tussen de levenden als met de doden.

Het werken met opstellingen heeft oude wortels in verschillende culturen.

  • De constellaties van Bert Hellinger komen voort uit de Zoeloe-gemeenschap waarin hij vooral heeft ontdekt hoe daarin met de voorouders werd omgegaan. In de Hellinger-constellaties gaat het vaak om het verhelderen van de natuurlijke ordeningen in de familie zodat de liefde weer vrij kan stromen.
  • Heart-empowerment komt uit het Chinese confucianisme, waarin alle leden van de familie een vaste en duidelijk omschreven plaats hebben in de familiestructuren. In Heart-empowerment worden deze structuren beluisterd en ontvangt ieder lid van het gezin de plaats die hem of haar toekomt met het respect dat daarbij hoort. Wanneer je dingen hebt overgenomen, die niet bij jouw plaats in dat systeem horen, geef je die terug en oude geheimen die tot verstoring hebben geleid worden aan het licht gebracht.
  • Ook in onze eigen cultuur is er vooral sinds het midden van de jaren 1970 nagedacht over wat het betekent om in een bepaalde gezinsstructuur op te groeien. Van daaruit zijn allerlei vormen van gezinsbehandeling ontstaan waarin gezocht wordt naar de betekenis van de verschillende rollen binnen het gezinssysteem, b.v. de verzoener, de clown, de zondebok. Door met deze gezinsstructuren te werken werden deze rollen helder en kon iemand uiteindelijk ontsnappen aan een rol die vaak beperkend en soms vernietigend was.

Om een heldere eigen benadering te ontwikkelen experimenteerde de werkgroep met deze verschillende vormen en onderzocht de werking van klank daarin. De samenstelling van de werkgroep is steeds veranderd en in augustus 2018 heeft de huidige werkgroep van 6 personen: Yvonne de Bruijn, Gerda Boschloo, José Hoogeveen, Esther Putter, Anke Reinouts van Haga en Addy Wartena haar werk afgerond. Het resultaat is deze methode om met Pansori-klankopstellingen te werken.

De klank, die laat smelten

In alle experimenten die we in de afgelopen jaren gedaan hebben ontdekten we dat klank een bijzondere werking heeft. Door de frequenties en vibraties van de klanken ontstaan openingen en komt er beweeglijkheid in wat geblokkeerd is. De klanken laten smelten wat in een bepaalde structuur vast is gaan zitten.
In Pansori Living Sound werken we altijd met het veld van resonantie dat ontstaat in de opstelling wanneer het thema wordt ingebracht. Dit veld van resonantie wordt ook het ‘wetende veld’ genoemd. We hebben steeds opnieuw ervaren dat binnen dat veld alle informatie beschikbaar is die voor een opstelling noodzakelijk is en een volgende stap mogelijk maakt. Om het thema te verhelderen werken we ook met kinesiologische testen.
Een ander belangrijk aspect in Pansori-klankopstellingen is een representatie van het innerlijk kind. Dit innerlijk kind staat in onze vorm van opstellingen voor de essentie of het innerlijk weten. Sommigen spreken ook over de ziel of de verbinding met ons hogere Zelf. Het innerlijk kind representeert wat onbeschadigd en puur is. Het gaat hier dus niet om het gekwetste kind waarmee in veel andere benaderingen wordt gewerkt. Het innerlijk kind wordt niet in alle opstellingen opgesteld, alleen wanneer er informatie vanuit een andere laag van het veld nodig is.

Twee vormen van Pansori-Klankopstellingen

  • Een Pansori-klankopstelling met levende representanten.
    Voor meer informatie klik hier.
  • Een Pansori-klankopstelling op papier met symbolen.
    Voor meer informatie klik hier.

Algemene informatie en aanmeldingsformulier

Ter voorbereiding van een opstelling is het belangrijk tijd en ruimte te maken. Ook na afloop is het belangrijk om niet meteen terug te stappen in het vertrouwde gewone leven. Daardoor krijgen de veranderingen van de opstelling de kans om dieper door te werken in het dagelijks leven. Vaak komt er in de dagen erna nog nieuwe informatie naar boven. Voor alle opstellingen geldt dat de informatie die vanuit de opstelling naar voren komt vertrouwelijk is en niet gedeeld wordt met anderen, die niet aanwezig waren. De opsteller zelf is vrij om er met anderen te praten.

Voor het aanmeldingsformulier voor een Pansori-Klankopstelling klik hier