Basisopleiding

Welkom in de fascinerende wereld van Pansori Living Sound.

De Pansori-opleiding is bedoeld voor mensen die willen leren hun stem in te zetten als instrument voor genezing. Dit kan binnen een bestaande praktijk – zowel regulier als complementair – en binnen bestaande instituten, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices, scholen en bedrijven. Pansori Living Sound kan ook worden toegepast in een zangpedagogische praktijk voor professionele zangers en andere muziekbeoefenaren. Professionele zangers en andere muziekbeoefenaren ontdekken binnen Pansori vooral de bevrijdende en verdiepende werking van de stem.

In Pansori Living Sound leren we de ongekende mogelijkheden van de menselijke stem kennen en gebruiken. De stem als instrument voor genezing is lange tijd onderschat. Ontwikkelingen in de fysica tonen aan dat ons universum is opgebouwd uit vibratie en resonantie. Dat brengt ingrijpende veranderingen op gang in neurologie, biologie en geneeskunde. Frequentie, vibratie en resonantie worden in genezingsprocessen steeds belangrijker. De Pansori-benadering met de zangstem is een prachtige manier om deze trillingen en resonantievelden te beïnvloeden.

De stem als instrument

In Pansori Living Sound ontdekken we de klankwereld die in iedere stem aanwezig is. Door middel van kleine stimulaties en oefeningen vergroten we het bereik van onze stem. Daarin is de ontwikkeling van de sensitiviteit van het oor cruciaal. Ons bewustzijn opent zich voor nieuwe gebieden en ervaringen. Na verloop van tijd zullen nieuwe klanken ontstaan en onze stem verandert. Er ontstaan hoge frequenties in de klank.

Hoge frequenties

Deze deeltonen, die een stralende klank hebben en ook wel briljantie worden genoemd, hebben velen van ons nog nooit gehoord. Door het steeds dieper en zonder oordeel luisteren naar de klank ontwikkelen de oren zich op een ongekende manier. Het bereik van de stem breidt zich uit en we nemen nieuwe kristallen klanken waar met waarden tot 12.000 Hertz.
In het klankgeoriënteerd zingen dat ontwikkeld is door Gisela Rohmert van het Lichtenberger Instituut worden deze hoge frequenties in de stem vrijgemaakt. In Pansori maken we gebruik van deze manier van zingen. Briljantie ontstaat als het strottenhoofd en de stembanden zo vrij en onbelast mogelijk bewegen. Het zijn deze klanken die hun ongekende effect op ons hebben, de hoge frequenties werken direct en diep op ons in.

Resonantie en Vocale Presentie

Resonantie is een kernbegrip voor de genezende werking van de stem. Door de klanken van de stem ontstaan in het frequentie-veld tussen de Pansori-zanger en de cliënt nieuwe frequenties. Deze nieuwe frequenties laten oude patronen smelten en brengen een nieuwe balans. De stem is in dit veld een vocale presentie, die meer coherentie brengt.
Deze processen zijn een verklaring voor de buitengewone genezingsprocessen die plaatsvinden. In de laatste jaren zijn deze resultaten op verschillende manieren getest.

Anatomie vanuit ervaring

Het ervaren van het lichaam in klank en beweging is een belangrijk element van Pansori Living Sound. We bestuderen de anatomie altijd in verbinding met klank. Via de klank komen we met het lichaam in resonantie en dat maakt ruimte voor ontwikkeling en verandering. We werken met: het skelet en de spieren, de organen, de zintuigen, het endocriene systeem, het centrale zenuwstelsel, het cranio-sacrale systeem, de bloedsomloop, de reflexen en de ademhaling.
We onderzoeken de verbinding van deze lichaamssystemen met de stem. De functie en werking van het strottenhoofd komen uitgebreid aan de orde.

Brein

In de opleiding ligt een speciaal accent op de invloed van de zangstem op de werking van het brein. Hersenonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat we grote delen van ons brein niet actief gebruiken. Dit creatieve potentieel is fascinerend. De nieuwste neuro-wetenschappelijke inzichten bevestigen dat klank unieke mogelijkheden biedt om dat potentieel aan te boren. Klank kan de plasticiteit van ons brein beïnvloeden en de overname van functies bij hersenbeschadigingen ondersteunen.

Inhoud van de opleiding

Het eerste jaar is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de eigen stem. In het tweede jaar leren we onze stem gebruiken als instrument tot genezing.

De opleiding is geschikt voor muziektherapeuten, koordirigenten, zangpedagogen, componisten en professionele klassieke, jazz en popzangers, artsen, verpleegkundigen, mensen uit het onderwijs, psychotherapeuten, complementaire geneeskundigen en mensen die hun eigen stem willen ontwikkelen en leren kennen.

Aan het einde van de opleiding kunnen de deelnemers het werken met de stem een volwaardige plaats geven binnen de reguliere en de complementaire geneeskunde. Voor zangpedagogen, psychotherapeuten en muziektherapeuten is Pansori Living Sound een welkome aanvulling en uitbreiding van hun mogelijkheden om met mensen te werken.

Docenten

Yvonne de Bruijn
Pansori docent en onderzoeker
Esther Putter
Pansori docent en
klassiek zangeres
Addy Wartena
Pansori supervisor en verhalenverteller