Vervolgopleiding

In deze vervolgopleiding gaat het om het evenwicht tussen hart en hoofd.


Het hart levert ons authentieke berichtgeving over onzichtbare dingen – James Hillman

Deze serie bestaat uit 6 workshops waarin we ontdekken op welke manier Pansori Living Sound op verschillende niveaus in het lichaam een balancerend en helend effect kan hebben en waarin we meer therapeutische vaardigheden leren om met Pansori Living Sound te werken.

Workshops

Vijf workshops Het Levende Hart
In deze cyclus verbinden we drie belangrijke gebieden:
1. De Pansori-klanken en hun resonantie, werking, frequentie en vibratie. Tijdens de workshops werken we vaak in kleine groepen om te onderzoeken wat de helende werking van de klank is en hoe de klank inwerkt op de verschillende PEMS-levels. We zetten de klank ook in om eigen onverwerkte themaís te verwerken en integreren.

2. De vijf levensbronnen in de Tuin van het Leven.
De Tuin van het Leven is de werkelijkheid, die ons omringt en waarin ons leven vorm krijgt. In deze Tuin liggen vijf levensbronnen, die ons kunnen ondersteunen en onze groei mogelijk maken. We verkennen met elkaar hoe deze vijf levensbronnen in ons leven gestalte krijgen: verbinding, afstemming, autonomie, vertrouwen, liefde en intimiteit We ervaren in deze cyclus aan den lijve welke toegang we zelf hebben tot deze levensbronnen en welke uitbreiding daarin mogelijk is. Soms is de verbinding met ťťn of meer van die bronnen voor ons verloren gegaan, doordat bepaalde ervaringen de toegang daartoe blokkeren en barriŤres zijn gaan vormen. We onderzoeken het ontstaan van deze patronen in onze Ďmindí en verkennen het proces van bewustwording.
De psychologie heeft uit deze verstoringen verschillende karakterstructuren afgeleid en de achtergrond daarvan zullen we in deze workshops behandelen, zodat we zicht krijgen op deze karakterstructuren in onszelf en onze cliŽnten. Op die manier ontdekken en leren we ook hoe deze levensbronnen en karakterstructuren in het leven van onze cliŽnten een rol spelen en op welke manier we hen vanuit de klank kunnen ondersteunen.

3. De neuroplasticiteit van het brein We werken met de drie breindelen die verbonden zijn met verschillende delen van onze persoonlijkheid: het Huis der Herinnering, Het Huis van de Gevoelens en Het Huis van het Denken.
Elk van deze breindelen kan onder invloed van de werking van de stem diepgaand veranderen. Wanneer we met deze indeling vertrouwder worden kan ons dat ondersteunen in het leren verwoorden wat er met ons gebeurt in een helings-of verwerkingsproces. En ons helpen de ervaringen van onze cliŽnten te verhelderen.

4. De cyclus heet Het Levende Hart omdat we er in deze workshops op gericht zijn ons hart vrij te maken en vanuit die vrijheid meer therapeutische kwaliteiten ontwikkelen in het werken met klank, het leren ingaan op signalen van de cliŽnt en het leren integreren van wat er in een sessie gebeurt. Leren verwoorden als dat nodig is, helpen begrijpen en verstaan wat de klank wil zeggen, betekenis helpen geven aan de ervaring.

 

Workshop Developmental Movement
Deze workshop gaat over de oorsprong van onze bewegingspatronen, die ontstaan in de eerste 18 maanden van ons leven. Deze patronen bepalen onze manier van bewegen, de ontwikkeling van onze hersenen en vormen de basis van onze identiteit. Een uitbreiding van deze bewegingspatronen maakt een ongekende verandering mogelijk en bevrijdt ons van patronen die ons leven hebben bepaald.
Deze workshop maakt deel uit van de vervolgopleiding maar kan ook los gevolgd worden.

Docent

   
Yvonne de Bruijn
Pansori docent en onderzoeker