Privacyverklaring in het kader van GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de GDPR(General Data Protection Regulation) zal m.i.v. 25-05-2018 in werking treden.

De General Data Protection Regulation (GDPR) heeft effect op alle organisaties die in de EU opereren en persoonlijke data verwerken.
Door middel van deze informatie wil Pansori Living Sound u op de hoogte stellen van onze gegevensverwerking.

Pansori Living Sound gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat het voor ons belangrijk is uw privacy te waarborgen. Op deze pagina geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen als u informatie over onze opleidingen en activiteiten aanvraagt, onze boeken of Cd’s bestelt en onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

We zullen uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor het sturen van informatie over onze activiteiten en het uitvoeren van uw verzoeken die ons via telefoon, brief, mail of website bereiken
 • geheim houden
 • zorgvuldig beveiligen
 • niet delen met anderen
 • Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u. U kunt hiervoor een email sturen aan pansori.sound@gmail.com of gebruik maken van de contactgegevens op deze pagina. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de website van Pansori Living Sound.
  Pansori Living Sound is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

  Waarom we gegevens nodig hebben

  Pansori Living Sound verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van informatie over onze activiteiten
 • Een zorgvuldige administratie van personen die betrokken zijn bij of belangstelling hebben voor Pansori Living Sound
 • Contact met u op kunnen nemen om door u gestelde vragen te beantwoorden.
 • Hoe lang we gegevens bewaren

  Pansori Living Sound bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

  Beveiliging en geheimhouding

  Pansori Living Sound zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij zijn wettelijk verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

  Delen met anderen

  Pansori Living Sound verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een ‘bewerkersovereenkomst’ om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pansori Living Sound blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan pansori.sound@gmail.com of gebruik maken van de
  contactgegevens onderaan deze pagina.

  Contactgegevens

  De verantwoordelijke voor deze informatie is:
  Pansori Living Sound
  Contactpersoon: Yvonne de Bruijn